Natječaji i javni pozivi

Ispis
Ažurirano Utorak, 05 Listopad 2021

2021. godina

 

 

4.10.2021.

Rezultati provjere znanja kandidata za imenovanje pročelnice/ka Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja na neodređeno puno radno vrijeme

 

21.9.2021.

 

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji isupnjavaju formalne uvjete iz natječaja na radno mjesto – Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela

 

8.9.2021.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja


Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama", broj: 98/2021 od 08.09.2021. i može se pronaći na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8322301.html

 

2.9.2021.

 

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Općine Sunja - RADNIK/RADNICA NA OTKLANJANJU POSLJEDICA POTRESA - 3 izvršitelja/ica

 

13.8.2021.

 

 

9.8.2021.

 

 

19.7.2021.

 

 

14.7.2021.

 

 

2.7.2021.

 

 

8.6.2021.

 

 

21.5.2021.

 

 

13.5.2021.

 

 

28.4.2021

 

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunjaza prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja

Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama", broj:45/2021 od 28.4.2021. i može se pronaći na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8315737.html

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: referent za administrativne poslove i arhivu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca


Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama", broj:45/2021 od 28.4.2021. i može se pronaći na sljedećoj poveznici - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8315736.html 

 

28.4.2021.

 

 

2.3.2021.

 

 

26.2.2021.

 

 

23.2.2021.

 11.2.2021.

 

 

 

27.1.2021.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja

Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama", broj:7/2021 od 27.01.2021. i može se pronaći na sljedećoj poveznici- Javni natječaj

 

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja na radno mjesto: referent-komunalni redar- poljoprivredni redar

Javni natječaj je objavljen u "Narodnim novinama", broj:7/2021 od 27.01.2021. i može se pronaći na sljedećoj poveznici- Javni natječaj

2020. godina

 

15.12.2020.

 

4.12.2020.

 


 

 

31.7.2020.

Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto stručni suradnik za računovodstvo i financije

Obrazac izjave

Privola

Obavijest i upute kandidatima

3.7.2020.

Rezultati provjere znanja kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši referent za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu, javnu nabavu, stambene odnose i poslovni prostor u vlasništvu općine

23.6.2020.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto:
Viši referent za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu, javnu nabavu, stambene odnose i poslovni prostor u vlasništvu općine

5.6.2020.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: referent-komunalni redar- poljoprivredni redar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjamaJAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: Viši referent za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu, javnu nabavu, stambene odnose i poslovni prostor u vlasništvu općine- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama


5.6.2020.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme - „referent-komunalni redar- poljoprivredni redar“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 60 od 22. svibnja 2020. godine.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme „ Viši referent za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu, javnu nabavu, stambene odnose i poslovni prostor u vlasništvu općine“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 60 od 22. svibnja 2020. godine.

27.5.2020.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: viši referent za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu, javnu nabavu, stambene odnose i poslovni prostor u vlasništvu općine- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: referent-komunalni redar- poljoprivredni redar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

9.4.2020.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasnštvu Općine Sunja

6.3.2020.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka - Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja

27.2.2020.

Rezultati provjere znanja kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: Komunalni redar- poljoprivredni redar- 1 izvršitelj na određeno vrijeme

18.2.2020.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni - poljoprivredni redar (pisano testiranje i intervju)

7.2.2020.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja

OBRAZAC IZJAVE Izjava o prihvaćanju uvjeta i pravila natječaja

6.2.2020.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „Komunalni redar- poljoprivredni redar“

OBRAZAC IZJAVE - Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

OBRAZAC - PRIVOLA

UPUTE I OBAVIJESTI kandidatima/kandidatkinjama

30.1.2020.

Odluka o poništenju OGLASA za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „ Komunalni redar- poljoprivredni redar“

20.1.2020.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni - poljoprivredni redar (pisano testiranje i intervju)

Upute i obavijesti kandidatima

3.1.2020.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „ Komunalni redar- poljoprivredni redar“

Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi*

Obrazac privole

 

2019. godina

19.11.2019.

 

18.9.2019.

 

17.7.2019.

27.6.2019.

12.6.2019.

4.6.2019.

Općinsko vijeće Općine Sunja raspisalo je Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja koji je objavljen u Večernjem listu 04.lipnja 2019

 

7.5.2019.

 

10.4.2019.

 

11.2.2019.

Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Sunja

 

18.1.2019.

ODLUKA o pokretanju postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Sunja

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Sunja

PRIVOLA

2018. godina

 

19.12.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

18.12.2018.

Izmjene Javnog poziva za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

JAVNI POZIV za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

 

28.11.2018.

Rezultati provjere znanja kandidata za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, na radno mjesto: Komunalni redar- poljoprivredni redar

 

19.11.2018.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Komunalni redar- poljoprivredni redar (pisano testiranje)

 

8.11.2018.

JAVNI POZIV za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tiiekom 2018. godine

JAVNI POZIV za subvencioniranje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

2.11.2018.

Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar

 

26.10.2018.

 

15.10.2018.

 

6.9.2018.

 

12.7.2018.

 

 

 

 

6.6.2018.

 

5.6.2018.

 

30.5.2018.

 

18.5.2018.

 

2017. godina

8.12.2017.

 

6.11.2017.

 

25.10.2017.

 


 


 

26.9.2017.

JAVNI POZIV za dodjelu financijske potpore projektima, programima, manifestacijama i građanskim inicijativama udruga građana iz Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu

Rok za dostavu prijava na natječaj je od 02. listopada 2017. godine do 11. listopada 2017. godine.

30.06.2017.

Na temelju članka 4. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik“ broj 12/17) i članka 4. Odluke o početku postupka jednostavne nabave izvođenja radova na pratećem objektu igrališta kraj Osnovne škole Sunja (ŠRC) u Sunji, KLASA: 401-01/17-01/34 URBROJ: 2176/17-01-17-01 od 28.06.2017. godine, pozicija općinskog proračuna za 2017. godinu broj R0122 i R0150 , ovlašteni predstavnici Naručitelja, dana 30.06.2017. godine, upućuju Poziv za dostavu ponude:

02.05.2017.

OGLAS za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kroz mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini.

10.03.2017.

Javni natječaj za prodaju osobnih automobila i rashodovane opreme u vlasništvu Općine Sunja putem prikupljanja pisanih ponuda

2016. godina

22.11.2016.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za stručnog suradnika/cu za poslove općinskog vijeća, općinskog načelnika i imovinsko pravne poslove – (pisano testiranje, intervju)

10.11.2016.

NATJEČAJ za prijem u službu stručnog suradnika/cu za poslove općinskog vijeća, općinskog načelnika i imovinsko pravne poslove Općine Sunja – 1 izvršitelj/ica – probni rad 3 mjeseca

- OPIS POSLOVA

31.10.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu financijske potpore projektima, programima, manifestacijama i građanskim inicijativama udruga građana iz Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu


10.10.2016.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja

15.07.2016.

Odluka o početku postupka nabave (bagatelne) izvođenja radova na pratećem objektu igrališta kraj Osnovne škole Sunja (ŠRC) u Sunji

04.07.2016.

JAVNI POZTV kojim Općina Sunja, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Sunja, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu (pogledaj Javni poziv)

17.06.2016.

23.05.2016.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE SUNJA

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sunja

ODLUKA o davanju u zakup i namjeni poslorrnog prostora

27.04.2016.

OGLAS za zapošljavanje radnika/ca u provođenju Programa javnih radova

20.04.2016.

ODLUKA o upućivanju poziva za dostavu ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Sunja za razdoblje 2016.-2020.godine

15.04.2016.

ODLUKA o upućivanju poziva za dostavu ponuda za higijeničarske usluge na području Općine Sunja za razdoblje 2016.-2020.godine

03.03.2016.

 

29.02.2016. JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

2015. godina


23.10.2015.


 

15.10.2015.

JAVNI POZIV za dodjelu financijske potpore projektima, programima, manifestacijama i građanskim inicijativama udruga građana iz Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu


 

15.10.2015.

ODLUKA o početku postupka bagatelne nabave i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja

    Poziv za dostavu ponuda upućuje se na tri gospodarska subjekta i to:

  1. GEO-KOM d.o.o., Bana Josipa Jelačića 87, Duga Resa 47 250
  2. RADIJAN d.o.o., Trg Josipa Broza 2, Karlovac 47 000
  3. GEOSFERA d.o.o., Jurja Križanića 8, Karlovac 47 000

 

 

13.10.2015.

OGLAS za prijam na određeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto: SKELAR


 

 

10.10.2015.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poslovno-poduzetničkoj zoni, u vlasništvu Općine Sunja, na vrijeme od 10 godina


 

 07.10.2015.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poslovno-poduzetničkoj zoni u vlasništvu Općine Sunja na vrijeme od 10 godina


 

05.10.2015.

JAVNI POZIV za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

Obrazac zahtjeva


 

28.08.2015.

Rezultati provjere znanja kandidata za prijam namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto Strojar-mehaničar

20.08.2015.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti –strojar-mehaničar (pisano testiranje i test sposobnosti)

10.07.2015.

OGLAS za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme - do povratka odsutnog namještenika na posao, odnosno prestanka njegove službe, u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja, na radno mjesto: STROJAR - MEHANIČAR: 1 izvršitelj/ica, III stupanj stručne spreme

20.05.2015.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

16.04.2015.

Poništenje oglasa - radno mjesto „strojar"

14.04.2015.

Rezultati provjere znanja kandidata za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja

Rezultati provjere znanja kandidata za prijam namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto grobar

03.04.2015.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja

02.04.2015.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - grobar (pisano testiranje)

19.03.2015.

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA PROČELNIKA/CE


 

OGLAS za prijem u službu na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto:

strojar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO „STROJAR"


 

OGLAS za prijam na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnosti Općine Sunja na radno mjesto:

grobar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO „GROBAR"


12.03.2015.

JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tijekom 2015. godine

Zahtjev za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača

20.02.2015.

Javni poziv za subvencioniranje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Prijavni obrazac


 

16.02.2015.

Javni poziv - evidentiranje nerazvrstane ceste koja u naravi predstavlja Ulicu Sajmište u Sunji (više)


 

2014. godina

19.11.2014.

JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tijekom 2014. godine. (više)

JAVNI POZIV za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada. (više)


 

24.10.2014. Javni poziv za izvođenje radova uređenja potkrovlja Narodne knjižnice i čitaonice Sunja (kulturni centar „Šmigmator"), evidencijski broj nabave 1/MV/14


07.10.2014. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja


02.09.2014. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu.


02.09.2014. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu


12.06.2013. Provedba otvorenog postupka javne nabave - Izrada projektne dokumentacije, uz potvrdu glavnog projekta, te pripadajućih Troškovnika za izvođenje radova izgradnje višenamjenskog objekta „SOKOLANA“ u Sunji

Izvadak iz prijedloga idejnog rijesenja

2013. godina

07.06.2013. OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA I SANACIJA IGRALIŠTA I ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA SUNJA – IGRALIŠTE KRAJ OSNOVNE ŠKOLE SUNJA

- TENDER DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA

- 11.06.2013. ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

- 18.06.2013. ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE


 

20.03.2013. JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tijekom 2013. godine