Održana 28. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 21 Rujan 2020

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 17.rujna 2020. godine 28. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice u Sunji. Sjednica je započela u 15,35 sati.

Na 28. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za razdoblje 01.01.-30.06.2020.godine,
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja,
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sunja,
4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja,
6. Odluka o upravljanju i korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sunja putem zakupa,
7. Odluka o osnivanju „Poslovno poduzetničke zone u Sunji u ulici Sajmište“,
8. Zaključak o predlaganju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku,
9. Zaključak o predlaganju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku,
10. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu,
11. Zaključaka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. Godine,
12. Odluka o davanju Reciklažnog dvorišta u vlasništvu Općine Sunjana upravljanje trgovačkom društvu Komunalac Sunja d.o.o.
13. Odluka o davanju Suglasnosti za provođenja Programa predškole Dječjeg vrtića Bambi Sunja u promjenjivim uvjetima rada

Sjednica je završila u 16,45 sati.