Smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

Ispis
Kreirano Četvrtak, 17 Rujan 2020

hakom logoDopis HAKOM-a o preporuci danoj za Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. pogledati