Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019/2020.

Ispis
Kreirano Četvrtak, 27 Kolovoz 2020

Bambi2012Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019/2020.

 

1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 31. kolovoza 2020. do 11. rujna 2020. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

2. Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica u program predškole se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti u Dječjem vrtiću

3. Potrebna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
• Potvrda o prebivalištu
• Preslika domovnice
• Lječnička potvrda (ne starija od mjesec dana)

4. Objava rezultata
Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi Odluku o upisu.