Odgoda odvoza miješanog komunalnog otpada

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 18 Svibanj 2020

mijesaniObavještavamo građane s područja s kojeg Komunalac Sunja d.o.o. odvozi miješani komunalni otpad da dana 18., 19., i 21.05. zbog tehničkih problema nećemo biti u mogućnosti odvoziti isti.
Obavijestit ćemo korisnike o danima odvoza na web stranici Općine Sunja i Komunalca Sunja d.o.o.