Javni uvid III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 17 Veljača 2020

Na temelju objavljene Javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na Javnu uvid.

 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja sadrži:

Tekstualni dio

Sažetak za javnu raspravu

Kartografski prikaz br.1. i

- Kartografski prikaz br. 4.12.