III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 10 Veljača 2020

PPOSNakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, Općinski načelnik Općine Sunja donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja. (pogledati)