JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 07 Veljača 2020

sve nekretnineOpćinski načelnik Općine Sunja temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.70/9 k.o.Šaš, za k.č. 37, 63 i 65/2 k.o. Radonja Luka i za k.č. 22k k.o.Donji Hrastovac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sunja.