Reciklažno dvorište u Općini Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020

recikl

U tijeku su završni radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Sunji, koje će građanima Općine Sunja omogućiti kvalitetno zbrinjavanje otpada.

Reciklažno dvorište nije odlagalište otpada.

Na reciklažnom dvorištu otpad se ne odlaže, već se privremeno skladišti. Na području Općine Sunja, građani će moći BEZ NAKNADE dovoziti otpad na lokaciju reciklažnog dvorišta koje se gradi u Ulici Petra Krešimira u Sunji (Pazalište). Kako bi bili što bolje informirani pročitajte publikacije (letke) koje objavljujemo u prilogu