Održana 22. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 23.prosinca 2019. godine 22. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 18,10 sati.

Na 22. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 23.prosinca 2019. godine 22. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 18,10 sati.

Na 22. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

 1. 1) Proračun Općine Sunja za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022.godinu,
  2) Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu,
  3) Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2020. godinu,
  4) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
  5) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
  6) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
  7) Program potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  8) Program potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  9) Program potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  10) Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
  11) Plan potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2020. godini,
  12) Program utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje,zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020,
  13) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu,
  14) Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2020.g.
  15) Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
  16) Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
  17) Odluka o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2020.
  18) Odluka o usvajanju Programa rada Narodne knjižnice i čitaonice Sunja i Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2020. godinu s projekcijom financijskog plana za 2021. i 2022. godinu,
  19) Odluka o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2020. godinu,
  20) Odluka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja za 2020.godinu s projekcijom financijskog plana za 2021. i 2022. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za razdoblje 2020. do 2022. godine,
 3. Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2019.
 4. Odluka o agrotehničkim mjerama
 5. 1) II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu
  2) II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
  3) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
  4) I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
  5) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu,
  6) II.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  7) I . Izmjene i dopune Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
  8) Izmjene Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  9) Izmjene Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  10) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.g.
  11) II.Izmjene i dopune Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  12) Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
  13) Plan potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2019. godini.

Sjednica je završila u 21,10 sati.