Besplatna podjela repelenata za zaštitu usijeva od divljači

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 22 Travanj 2013

Hrvatske šume d.o.o Zagareb, UŠP Sisak, putem Šumarije Sunja i Šumarije Hrvatska Dubica, za lovište "POSAVSKE ŠUME"III/28, omogućava besplatnu podjelu repelenata za zaštitu usijeva od divljači.


Za dodjelu repelenta poljodjelci su dužni popuniti zahtjev za dodjelu repelenta, kome se prilaže posjedovni list ili ugovor o zakupu, te položajni nacrt parcele.
Obavijest se odnosi samo na parcele koje ulaze u granice lovišta "POSAVSKE ŠUME" HI/28.
Kontakt osobe:
Šumarija Sunja, Miroslav Lončarić 098/440-926 Šumarija Hrvatska Dubica, Željko Rukavina 098/440-925