Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 31 Listopad 2019

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 30.listopada 2019. godine 20. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,30 sati.

Na 20. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.godine
 2. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje
 3. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020. godinu
 4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sunja
 5. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2019.godine
 6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sunja
 7. a) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa
  rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja za pedagošku 2018./2019. godinu
  b) Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja za
  pedagošku 2019./2020. godinu
  c) Odluka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi Sunja za pedagošku 2019./2020. godinu

Sjednica je završila u 16,55 sati.