Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 09 Listopad 2019

deratizacijaNa temelju Ugovora o sustavnoj obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Sunja sa pripadajućim naseljima za 2019. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, tvrtka ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. obavit će deratizaciju na području Općine Sunja prema sljedećem Planu