Financijske potpore projektima udruga građana iz Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu

Ispis
Kreirano Srijeda, 18 Rujan 2019

udruge gradanaOpćinski načelnik Grga Dragičević donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijske potpore projektima, programima, manifestacijama i građanskim inicijativama udruga građana iz Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu.
Rok za dostavu prijava na natječaj je do 25. rujna 2019. godine.

Prijava na Javni poziv treba sadržavati ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu projekta/programa, manifestacije i građanske inicijative koji se može preuzeti sa službenih internetskih stranica Općine Sunja ili osobno u Općini Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

Općina Sunja
Trg kralja Tomislava 3,
44210 Sunja
Natječaj za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga iz područja
NE OTVARAJ


Dokumenti: