Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 13 Rujan 2019

PPOS mNa temelju odredbe članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) objavljemo da je 28. kolovoza 2019.godine Općinsko vijeće Općine Sunja donijelo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja („Službeni vjesnik" broj 54/19).

ODLUKU o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja možete pogledati na ovoj poveznici