Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 29 Kolovoz 2019

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 28. kolovoza 2019. godine 19. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,45 sati.

Na 19. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

  1. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Sunja
  2. Odluka o izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
  3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,
  4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2018. godinu,
  5. a) Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja
    b) Rješenje o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sunja,
  6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Sjednica je završila u 17,20 sati.