Natječaj za upis djece u program predškole 2019/2020.

Ispis
Kreirano Srijeda, 21 Kolovoz 2019

Bambi2012Temeljem članka 23. a, članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N/N10/97, 107/07, 94/13), te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvraivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole 2019/2020.

1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 26. kolovoza 2019. do 06. rujna 2019. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.


2. Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti u Dječjem vrtiću


3. Potrebna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
• Domovnica
• Potvrda o prijavljenom prebivalištu
• Preslika zdravstvene iskaznice djeteta i kartona procijepljenosti

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar