ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Ispis
Kreirano Utorak, 02 Srpanj 2019

Na temelju članka 66. Zakona o radu („Narodne novine" broj 93/14 i 127/17), članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10,43/10, 12/13, 46/13, 31/14 i 5/18) i članka 5. Pravilnika o radu Općine Sunja, KLASA: 110-01/17-01-01, URBR: 2176/17-01-12-1 od 29. lipnja 2012. godine, Općinski načelnik Općine Sunja dana 01.07.2019. godine, donosi ODLUKU o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela, u radnom tjednu, od ponedjeljka do petka, počevši od 02.srpnja do 15. rujna 2019. godine od 7,00 sati do 15,00 sati.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na Oglasnoj ploči Općine Sunja i na službenim stranicama Općine Sunja.