ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Ispis
Kreirano Utorak, 02 Srpanj 2019

Na temelju članka 66. Zakona o radu („Narodne novine" broj 93/14 i 127/17), članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10,43/10, 12/13, 46/13, 31/14 i 5/18) i članka 5. Pravilnika o radu Općine Sunja, KLASA: 110-01/17-01-01, URBR: 2176/17-01-12-1 od 29. lipnja 2012. godine, Općinski načelnik Općine Sunja dana 01.07.2019. godine, donosi ODLUKU o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela, u radnom tjednu, od ponedjeljka do petka, počevši od 02.srpnja do 15. rujna 2019. godine od 7,00 sati do 15,00 sati.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na Oglasnoj ploči Općine Sunja i na službenim stranicama Općine Sunja.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar