Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 21 Lipanj 2019

Dana 19. lipnja 2019.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 17. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,45 sati.

Na 17. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

 1. Odluka o razrješenju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća,
 2. Odluka o imenovanju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća,
 3. 1.) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2018. godinu,
  2.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
  3.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,
  4.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
  naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu,
 4. 1.) I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu,
  2.) I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
  3.) Izmjene i dopune Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja za 2019. godinu,
  4.) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika inamještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnost Općine Sunja,
 6. Odluka o komunalnom redu,
 7. Izmjena i dopuna Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Sunja,
 8. Zaključak o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
 9. Odluka o usvajanju Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Sunja za 2019. godinu,
 10. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Turističke zajednice Općine Sunja,
 11. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2019. godinu

Sjednica je završila u 17,40 sati.