Konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 06 Lipanj 2019

Nakon provedenih izbora za Vijeća nacionalnih manjina u općini Sunja, u četvrtak, 06. lipnja 2019. godine u Vijećnici Općine Sunja održana je konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina općine Sunja.

Za predsjednika Vijeća nacionalnih manjina izabran je Pero Kuzmanović, a za zamjenika Nikola Klipić.

Tom prigodom općinski načelnik Grga Dragičević, istaknuo je potrebu ovakova načina organiziranja u cilju lakšeg rješavanja aktualnih problema lokalnog stanovništva i skrbi o zaštiti prava nacionalnih manjina.