Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Ispis
Kreirano Četvrtak, 16 Svibanj 2019

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13, 31/14 i 05/18), Općina Sunja objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA JAVNA CESTA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC-CB32, NC-CB33 i NC-CB35 u Crkvenom Boku, nerazvrstana cesta NC-IB35 u Ivanjskom Boku i nerazvrstane ceste NC-STR28 i NC-STR29 u Strmenu da Općina Sunja započinje sa postupkom evidentiranja nerzvrstanih cesta NC-CB32, NC-CB33 i NC-CB35 u katastarskoj općini Crkveni Bok u dužini od 3,50 km, NC-IB35 u katastarskoj općini Ivanjski Bok u dužini od 0,60 km i NC-STR28 i NC-STR29 u katastarskoj općini Strmen u dužini od 0.80 km. Radovi započinju 20. svibnja 2019. godine i od toga datuma Općina Sunja započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera Ana Gavran mag. ing. geod. et geoinf. GEO1229 iz MIG d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 12/1.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja dana 21. svibnja 2019. godine od 11.00 do 13.00 sati u Općinskoj vijećnici, zgrada Općine Sunja I. kat, Trg kralja Tomislava 3 p.p. 1, Sunja.