JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 10 Travanj 2019

Općinski načelnik Općine Sunja temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju k.č.163/2, k.o.Greda Sunjska u vlasništvu Općine Sunja, za k.č. 9, 10 i 144/1 k.o. Papići u vlasništvu Općine Sunja i za k.č. 582 k.o.Bobovac u suvlasništvu Općine Sunja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Sunja.