Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 12 Veljača 2019

Dana 29. siječnja 2019.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 14. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,45 sati.

Na 14. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su doneseni :

 1. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sunja,
 2. Odluka o komunalnoj naknadi,
 3. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade na području Općine Sunja,
 4. Odluka o komunalnom doprinosu,
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sunja,
 6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Sunja,
 7. Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Sunja,
 8. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja
  za razdoblje 01.srpnja do 31. prosinca 2018.godine,
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2018. godinu,
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u JUO i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja.

Sjednica je završila u 18,15 sati.