Subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača

Ispis
Kreirano Srijeda, 20 Ožujak 2013

JAVNI POZIV za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove tijekom 2013. godine

 


1. UVODNE NAPOMENE
Raspisuje se Javni poziv za subvencioniranje osposobljavanja odraslih poljoprivrednih proizvođača po čijem završetku su osposobljeni za jednostavne poslove (mljekar-sirar, pčelar, voćar, vinograd-podrumar, proizvođačpovrća, itd.), a stekli su znanje koje mogu upisati u radnu knjižicu.


2. KORISNICI POTPORA
Korisnici sredstava po ovom pozivu mogu biti odrasli poljoprivredni proizvođači i fizičke osobe s područja Općine Sunja koji su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje kao tražitelji posla, a stečeno znanje upišu u radnu knjižicu.


3. NAMJENA SREDSTAVA
Korisnici subvencije ostvaruju pravo na subvenciju po završetku osposobljavanja i dobivanja Uvjerenja.


4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu subvencija treba sadržavati:
- presliku osobne iskaznice,
- presliku rješenja o upisu u Upisnik OPG-a ili presliku stranice radne knjižice iz koje je
vidljivo da je stečeno osposobljavanje upisano,
- presliku ili podatke o žiro-računu,
- potvrdu da nema financijskih obveza prema Općini Sunja,
- presliku plaćenog računa za osposobljavanje, kao dokaz o uplati,
- presliku uvjerenja o završenom osposobljavanju.


5. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA
Općina Sunja subvencije dodjeljuje putem objavljenog Javnog poziva koji je otvoren do utroška sredstava za ovu namjenu.
Subvencije se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za dodjelu subvencija.
Zahtjeve zaprima i obrađuje Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja i izrađuje prijedlog Odluke, a konačnu Odluku donosi Općinski načelnik.


6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu osobno ili poštom na adresu: OPĆINA SUNJA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.
Zahtjevi se zaprimaju do utroška planiranih sredstava.


7. INFORMACIJE
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja na navedenoj adresi, osoba za kontakt: Ivica Marić, dipl. ing., broj telefona: 044/833-011 ili na službenoj stranici Općine Sunja: www.sunja.hr


KLASA: 320-01/13-01/02
URBROJ: 2176/17-04/05-13-2
Sunja, 18.03.2013.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar