Općina Sunja rješava darovanja imovine s Ministarstvom državne imovine

Ispis
Kreirano Utorak, 06 Studeni 2018

Ministarstvo drzavne imovinePrijedlogom Strateškog razvojnog programa Općina Sunja predvidjela je razvoj naselja i stavljanje u funkciju nekretnina koje se nalaze na području Općine Sunja, a u vlasništvu su Republike Hrvatske.

U cilju realizacije zacrtanih mjera od Ministarstva državne imovine Općinski načelnik Grga Dragičević uputio je zahtjeve za darovanje više nekretnina za koje postoji interes lokalnog stanovništva i Općine Sunja.

Procedura dokazivanja opravdanosti zahtjeva je dugotrajan i opsežan posao koji se sastojao od prikupljanja potrebnih izvadaka iz zemljišne knjige , povijesnih izvadaka iz zemljišnih knjiga, izvoda iz posjedovnih listova, uvjerenja o identifikaciji katastarskih čestica, izvoda iz katastarskih planova, potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat ili naknadu oduzete imovine, uvjerenja o statusu i namjeni nekretnine, idejnih rješenja, idejnih projekta, glavnih projekta i ishođenih i pravomoćnih građevinskih dozvola.

Općina Sunja do sada je potpisala Ugovor o osnivanju prava građenja na:

1. k.č.br. 1703, k.o. Sunja, - u svrhu građenja Reciklažnog dvorišta.

U tijeku su završne procedure za darovanje za slijedeće nekretnine:

2. k.č. 375/2 i 375/3 k.o. Crkveni Bok za namjenu Društveni dom

3. k.č. 122 k.o. Letina- za namjenu Društveni i DVD dom,

4. k.č.br. 500/5 i dio zk.č.br. 500/2, k.o. Drljača

Nekretnina se koristila kao trgovina. Nekretninu zk.č.br. 500/5 Općina Sunja koristila bi za potrebe rada Mjesnog odbora kao Društveni dom.

5. k.č.br. 1187/1, k.o. Sunja- Čestica iza Dječjeg vrtića

Navedena čestica bi se koristila za izgradnju Dječjeg igrališta

Pored navedenih nekretnina Općina Sunja uputila je zahtjev za darovanjem te su u postupku za darovanje slijedeće nekretnine:

6. k.č.br. 2012/1, k.o. Sunja, bivša tvornica Vajda, koristila bi se za namjenu Poslovna zona

7. k.č.br. 892/2 i 1184/8, k.o. Sunja - „Zgrada komunalnog pogona“ (parcela iza groblja)

Izrađeno idejno rješenje za izgradnju zgrade komunalnog pogona, garaže i nadstrešnice za vozila i strojeve (a predviđeno je i kompostirnica, plastenik i površina za rasadnik).

8. k.č.br. 2341, k.o. Sunja – Stara zgrada MUP-a

Prikupljena potrebna dokumentacija, izrađeno Idejno rješenje, koristila bi se za namjenu građenja dječjeg igrališta

9. k.č. 478 k.o. Timarci- nekretnina u zajedničkom vlasništvu Općine Sunja i RH

Navedenu nekretninu dugi niz godina koristi Lovačko društvo „Staza“ i na njoj se nalazi streljana, koristila bi se za istu namjenu.

10. k.č. 107/1 i 107/2 k.o. Petrinjci- zgrada stare škole

Na katastarskoj čestici nalazi se zgrada stare škole koja je u lošem stanju a od Domovinskog rata nije u funkciji. Navedene čestice nalaze se u zajedničkom vlasništvu RH i Općine Sunja, koristila bi se za namjenu Društveni dom..

11. k.č. 407/2 k.o. Kinjačka

Na k.č. nalazi se autobusno stajalište i livada koja se koristi kao dječje igralište.

Kako ističe općinski načelnik Grga Dragičević: „Zahvaljujući dobroj suradnji s resornim Ministarstvom i podršci ministra gospodina Gorana Marića, Općina Sunja u narednom razdoblju očekuje rješavanje darovanja navedenih nekretnina i pravo upisa vlasništva na općinu Sunja i privođenje planiranim namjenama“.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar