Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2018/2019.

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2018

Temeljem članka 35. stavak 1.alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N/N10/97, 107/07, 94/13), te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvraivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, Upravno vijeće objavljuje: Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2018/2019.

1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 27. kolovoza 2018. do 7. rujna 2018. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

2. Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama
Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti u Dječjem vrtiću

3. Potrebna dokumentacija:
Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
Preslika domovnice
Potvrda o prijavljenom prebivalištu
Liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta

Napomena:
Potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje kao i Upisnice predane nakon završetka natječaja.