II.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 19 Srpanj 2018

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, Općinski načelnik Općine Sunja donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja. (pogledati)