Privremeno zatvaranje nerazvrstane ceste u naselju Kinjačka

Ispis
Kreirano Srijeda, 30 Svibanj 2018

zatvorena cestaNa temelju članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14). Općinski načelnik dana 30.05.2018. godine, donosi ZAKLJUČAK kojim se daje suglasnost za privremeno zatvaranje nerazvrstane ceste u naselju Kinjačka na području Općine Sunja, u mjestu križanja s prugom M502: Zagreb GK - Sisak - Novska

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14). Općinski načelnik dana 30.05.2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost za privremeno zatvaranje nerazvrstane ceste u naselju Kinjačka na području Općine Sunja, u mjestu križanja s prugom M502: Zagreb GK - Sisak - Novska u KM 359+708, uz postavljanjer privremene prometne signalizcije, zbog potrebe radova na ŽCPR "Bez naziva" (Km 359+708).

II.

Navedena cesta će biti zatvorena u oba smjera za sve vrste vozila uključujući i poljoprivredne strojeve.
Privremena signalizacija bit će postavljena od nedjelje 03.06.2018. godine od 7:00 sati do srijede 06.06.2018. godine do 19,00 sati.
Privremenu signalizaciju postavlja izvođač radova Pružne građevine d.o.o. po priloženom elaboratu privremene regulacije prometa: TD 23/2018.

III.

Suglasnost se izdaje na zahtjev: Pružne građevine d.o.o, Međimurska 4, 10104
Zagreb.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 340-01/18-01/07
URBROJ: 2176/17-01-18-02


Sunja, 30.05.2018. godine

 

Općinski načelnik:

Grga Dragičević