Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 21 Svibanj 2018

savjetovanjeNa temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine“ broj 20/18, Općina Sunja objavila je OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja.


Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja održat će se u razdoblju od 21. svibnja 2018. godine, do 5. lipnja 2018. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općinske vijećnice, Trg kralja Tomislava 3. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja, te na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida ( 5. lipnja 2018. godine).
Općinsko vijeće Općine Sunja dužno je odlučiti o prigovorima u roku od 30 (trideset dana), a pisani prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja mora biti čitko napisan , mora sadržavati ime i prezime te adresu podnositelja.
Prigovori se dostavljaju osobno putem pošte Općini Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja do 5. lipnja 2018. godine, a prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan , neće se uzeti u razmatranje.