Javni natječaj za dodjelu općinskih priznanja (zahvalnica) fizičkim i pravnim osobama

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 14 Svibanj 2018

jn opcinaOpćinski načelnik Grga Dragičević, u povodu 25. obljetnice osnivanja Općine Sunja, donio je ODLUKU kojom se raspisuje Javni natječaj za dodjelu općinskih priznanja (zahvalnica) fizičkim i pravnim osobama za opće priznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju Općine Sunja.

Poticaj i prijedlog za dodjelu općinskih priznanja iz članka 1. ove Odluke mogu dati općinske i druge udruge, društva, mjesni odbori i općinski načelnik.

Poticaj i prijedlog mora sadržavati:

- Podatke o podnositelju,

- Životopis, odnosno osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela Općinskog priznanja.

Poticaj i prijedlog dostavlja se općinskom načelniku osobno ili putem pošte na adresu Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, najkasnije do 25. svibnja 2018. godine.

Odluku o dodjeli priznanja Općine Sunja donosi općinski načelnik.

Priznanja će uručiti općinski načelnik, odnosno osoba koju on odredi posebnom Odlukom, u povodu Dana Općine Sunja 22. srpnja 2018. godine.

->> Pogledajte cjelovitu Odluku o raspisivanju Javnog natječaja