Obavijest o osnivanju nove postrojbe civilne zaštite opće namjene

Ispis
Kreirano Petak, 11 Svibanj 2018

civilna zastitaOpćinsko vijeće Općine Sunja na 23. sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Sunja („Službeni vjesnik“ br. 41/11.).

Navedenom Odlukom Postrojba civilne zaštite opće namjene za područje Općine Sunja sastoji se od jednog tima koji broji 21. pripadnik unutar kojeg se formiraju 4 ekipe, po pet pripadnika, što znači:
Zapovjednik tima 1, spasioca 20, ukupno 21 obveznik.

Broj obveznika utvrđen je sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sunja („Službeni vjesnik“ br. 28/11.).

Sastavni dio Odluke je i popis obveznika s područja Općine Sunja koji čine Postrojbu civilne zaštite.
Međutim, budući je popis obveznika sačinjen na temelju prijedloga DUZS Sisak 2011. godine potrebno ga je revidirati.

Stoga, ovim putem Vas pozivamo da predložite nove pripadnike koji bi sačinjavali Postrojbu civilne zaštite Općine Sunja.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15).
„Obveznici civilne zaštite su hrvatski državljani, državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, starosne dobi od 18 do 65 godina života, koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dužnosti u sustavu civilne zaštite ne mogu se dodjeljivati:
– trudnicama, majkama s djetetom mlađim od deset godina ili samohranim roditeljima djeteta do 15 godina
– osobama koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad
– djelatnim vojnim osobama, službenicima i namještenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, pričuvnicima pozvanim na obuku, ugovornim pričuvnicima, kadetima, osobama koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnicima kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojnim obveznicima mobiliziranim u Oružane snage Republike Hrvatske, zaposlenicima kojima je uvedena radna obveza
– policiji, žurnim službama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim članovima drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenicima i namještenicima središnjih tijela državne uprave
– zaposlenicima u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.

Molimo Vas da svoje prijedloge dostavite najkasnije do 11. lipnja 2018. godine u Općinu Sunja, Trga kralja Tomislava 3, 44210 Sunja (I. kat, soba A) u zatvorenoj omotnici s naznakom „Postrojba civilne zaštite Općine Sunja“.

Prijedlog mora sadržavati:

- Ime predlagatelja
- Ime/prezime kandidata
- OIB kandidata
- Adresa prebivališta/boravišta kandidata
- Zanimanje
- Preslik osobne iskaznice kandidata
- Potpisani pristanak kandidata
- Kontakt (mob.; mail....)

Odluku o osnivanju „nove“ Postrojbe civilne zaštite za područje Općine Sunja donosi predstavničko tijelo Općine Sunja.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

Obrasci se mogu preuzeti na stranici Općine Sunja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Grga DragičevićOPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar