Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018/2019.

Ispis
Kreirano Utorak, 17 Travanj 2018

Temeljem članka 35. stavak 1.alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N/N10/97, 107/07, 94/13), te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvraivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018/2019.

 

1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 23. travnja 2018. do 18. svibnja 2018. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

2. Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti u Dječjem vrtiću

3. Potrebna dokumentacija:


Za utvrđivanje prednosti prilaže se i (zaokruži):

Napomena:
Potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje kao i Upisnice predane nakon završetka natječaja.

Broj novoupisane djece objavit će se do 30. lipnja tekuće godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DIANA KIŠUR