Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018/2019.

Ispis
Kreirano Utorak, 17 Travanj 2018

Temeljem članka 35. stavak 1.alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N/N10/97, 107/07, 94/13), te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvraivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018/2019.

 

1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 23. travnja 2018. do 18. svibnja 2018. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

2. Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti u Dječjem vrtiću

3. Potrebna dokumentacija:

 • Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
 • Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda o prijavljenom prebivalištu
 • Preslika zdravstvene iskaznice djeteta i kartona procijepljenosti


Za utvrđivanje prednosti prilaže se i (zaokruži):

 • Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata
 • Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju sve djece iz obitelji
 • Preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova ukoliko dijete ima teškoće u razvoju (rješenje o provedenoj kategorizaciji CZSS) ili posebne razvojne/zdravstvene potrebe
 • Potvrda o zaposlenju oba roditelja (ne starija od mjesec dana) ili preslika obrtnice za obrtnike
 • Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
 • Preslika rješenja o doplatku za djecu ili potvrda iz HZMO-a o primanju dječjeg doplatka
 • Suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja
 • liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta (uoči upisa)

Napomena:
Potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje kao i Upisnice predane nakon završetka natječaja.

Broj novoupisane djece objavit će se do 30. lipnja tekuće godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DIANA KIŠUR

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar