OGLAS za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 08 Prosinac 2017

tool 2222458 640RADNIK NA PREVENCIJI POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA - (m/ž), 10 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, rad na puno radno vrijeme, poslovi preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Sunja.

 

Opis poslova koje će obavljati radnik/ca zaposlenih u javnom radu

Sanacija nerazvrstanih cesta
Čišćenje drveća i niskog raslinja
Saniranje divljih odlagališta otpada
Održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova,čišćenje, održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici ili za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnim i slično.

Troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća zavoda

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
dokaz o državljanstvu – presliku Domovinice
dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe
potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
životopis

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.
Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja, s naznakom „ZA OGLAS - JAVNI RADOVI, u roku 8 (osam) dana.

Više o Mjeri na : mjere.hr/mjere/javni-rad/

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i WEB stranicama Općine Sunja dana 08. prosinca 2017. i traje do 15. prosinca 2018. godine.

PROČELNIK
Anto Rajić, dipl.ing.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar