Obavljen tehnički pregled rekonstruiranog desnog nasipa od Graduse do Selišća Sunjskog

Ispis
Kreirano Petak, 27 Listopad 2017

nasip00006Dana 25. i 26.10. 2017.godine na zahtjev Investitora HRVATSKIH VODA održao se tehnički pregled za : Rekonstrukciju desnog savskog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog, I faza dionica od 0+000 do 1+664 u k.o. Gradusa Posavska, Općina Sunja, Sisačko-moslavačka županija, u svrhu izdavanja privremene uporabne dozvole.
Tehnički pregled je započeo 25.10. u prostorijama Hrvatskih voda, VGI za mali sliv Banovina u Sisku pregledom tehničke dokumentacije, te je nastavljen obilaskom predmetne građevine na području općine Sunja.
Mišljenje predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je da se može izdati uporabna dozvola , nakon što investitor dostavi ovjeren geodetski elaborat od nadležnog katastra, ostali predstavnici javnopravnih tijela su se očitovali da se može izdati uporabna dozvola.
Svi radovi izvedeni su u skladu s projektima koji su sastavni dio građevinske dozvole i važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

Obzirom na važnost izgrađenih objekata, tehničkom pregledu je osobno nazočio općinski načelnik Grga Dragičević koji je pohvalio kvalitetu izvršenih radova i istaknuo važnost izgradnje nasipa za sigurnost stanovnika naselja uz rijeku Savu, kao i povećanu sigurnost u prometu izgradnjom pratećeg puta uz nasip.

nasip00001

nasip00002

nasip00003

nasip00005

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar