Ukida se obveza dostave podataka o porezu na nekretnine

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 16 Listopad 2017

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se ukida porez na nekretnine, objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17 od 12. listopada 2017., a isti stupa na snagu 20. listopada 2017.
Nakon navedenog datuma, građani više ne moraju dostavljati podatke o porezu na nekretnine Općini Sunja.