Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 12 Listopad 2017

4sjednica00002Dana 10. listopada 2017. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja u Općinskoj vijećnici Općine Sunja s početkom u 15,40 sati.
Na 4. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017.-2022. godine, koju je izložio gospodin Mladen Klasnić ispred izrađivača Plana gospodarenja otpadom, Hidroplana d.o.o. iz Zagreba.
Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2013. do 2016. godine koju je izložio gospodin Darko Bohatka ispred izrađivača Izvješća o stanju u prostoru, Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Zatim je donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja.
Slijedilo je donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu uz prateće izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, utroška sredstava šumskog doprinosa, poljoprivrede, utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, socijalnoj skrbi i kulturi.
Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu.
Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Sunja donesena je i Odluka o općinskim porezima Općine Sunja.
Zatim je usvojena Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na dijelu područja Općine Sunja.
Donesen je Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2017. godinu od dana konstituiranja i Zaključak o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „SUNJA“ 2017“,
Slijedilo je imenovanje Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda i imenovanje Komisije za sport i kulturu Općine Sunja.
Na kraju sjednice usvojeni su u području rada Dječjeg vrtića „Bambi“: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2016./2017. godinu,
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu i Zaključak o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu, te Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja i Izmjene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću „Bambi“ Sunja.
Na 4.sjednici Općinskog vijeća, sve su točke usvojene jednoglasno.

Sjednica je završila u 18,20 sati.

4sjednica00001

4sjednica00003

4sjednica00004

4sjednica00005

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar