Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017

Općina Sunja dogovorila je sa Udrugom CROCPA i tvrtkom CIAK d.o.o. da prilikom provođenja akcije ,,Prateći list" jedna od lokacija za sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja bude i na području Općine Sunja, na prostoru stočnog sajma u Sunji, Sajmište bb. više