Prijava građevina u kojima se nalazi azbest

Ispis
Kreirano Utorak, 13 Lipanj 2017

Sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 69116.) pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području Općine Sunja u kojima se nalazi azbest da Općini Sunja do 20.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama građevina, količinama, vrsti i statusu materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar