Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 09 Lipanj 2017

Na temelju članka 53. točke 10., a u svezi s člankom 91. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja dana 09. lipnja 2017. godine objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUNJA

Utvrđuje se da su rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Sunja, objavljeni u „Večernjem listu“ 06. lipnja 2017. godine, kao i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Sunja, postali konačni.