JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Sunja 2017. - 2022.

Ispis
Kreirano Petak, 05 Svibanj 2017

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja (,,Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09 ,26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14) Općinski načelnik Općine Sunja objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Strateškog razvojnog  programa Općine Sunja 2017. - 2022.