Izrada geodetskog elaborata za zahvat rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse

Ispis
Kreirano Četvrtak, 27 Travanj 2017

Prilikom izrade geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine, zahvata rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I Faze od km 0+000,00 do km 1+664,00 u K.O. Gradusa Posavska utvrđeno je da je potrebno spojiti ukupno 125 katastarskih čestica, prethodno parcellranih od privatnih vlasnika.

Obilježavanje i obnovu postojećih međnih oznaka izvršit ćemo na terenu 15.05.2017. godine s početkom u 10:00, počevši od zapadne strane (k.č.br. 228/5).
Obavještavamo sve vlasnike susjednih čestica o izradi geodetskog elaborata, u skladu s Pravilnikom o izradi parcelacijskih elaborata, te Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Sve predmetne čestice u vlasništvu su Republike Hrvatske, upravitelj Hrvatske vode. Prema vanjskim česticama zadržava se dosadašnje stanje kako je i evidentirano na katastarskom planu.

->> PREUZMI CJELOVITU OBAVIJEST

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar