Općinsko vijeće Općine Sunja održalo 27. sjednicu

Ispis
Kreirano Utorak, 04 Travanj 2017

Dana 29. ožujka 2017. godine u 18,00 sati, Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 27. sjednicu u prostorijama Općinske vijećnice.

Na 27. sjednici Općinskog vijeća usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu, a donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje.


U području komunalnih djelatnosti usvojena su Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu i Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.


Usvojeno je Izvješće o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2016. godinu i Izvješće o organizaciji i utrošku sredstava za Državnu konjogojsku izložbu „SUNJA 2016“.

Donesen je Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Na 27. Sjednici Općinskog vijeća dana je suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju mrtvačnice u mjestu Sunja na k.č.892/1, k.o. Sunja.
Na području javne nabave donesena je Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Na području društvenih djelatnosti usvojena su Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi i kulturi za 2016. godinu te Izvješće o realizaciji Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenje koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2016. godinu i Izvješće o radu Socijalnog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja i Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja.

Usvojen je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2017. godinu.
Prihvaćeno je Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2016. godinu.

Na 27. sjednici Općinskog vijeća usvojene su Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja i donesena je Odluka o zamjeni Statuta Dječjeg vrtića Bambi novim Statutom.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine i Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2016. godinu.

Na kraju same sjednice donesene su Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Sunja i Odluka o davanju ovlaštenja za rješavanje o pojedinačnim upravnim stvarima.

Sjednica je završila u 21,05 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar