Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Ispis
Kreirano Četvrtak, 02 Ožujak 2017

Na temelju članka 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br 86/08 i 61/11.), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 74/10 i 125/14), članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sunja

 

(«Službeni vjesnik» broj: 10/99), i članka 47. Statuta općine Sunja (Službeni vjesnik» općine Sunja broj: 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinski načelnik dana 02.03.20157 godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sunja