Suglasnost za radove postavljanja privremene regulacije prometa

Ispis
Kreirano Petak, 02 Prosinac 2016

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14) i zahtjeva tvrtke PISMORAD d.d. III Malešnica 12, Zagreb, OIB: 33260306505, Općinski načelnik dana 22.11.2016. godine, izdaje
SUGLASNOST za radove postavljanja privremene regulacije prometa, a prema prometnom elaboratu TD 11/16, izrađenom od tvrtke Pismorad d.d., ovlašteni projektant M. Zelenika.