Kvar na skeli

Ispis
Kreirano Četvrtak, 03 Studeni 2016

skelasunjZbog kvara na motoru skela "Kratečko" na rijeci Savi ne prometuje.