Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 04 Srpanj 2016

Općinsko vijeće Općine Sunja dana 30. lipnja 2016. održalo je 20. sjednicu.
Na sjednici je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu, I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu, te Izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture,

Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna, Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
Za razdoblje od 2016. do 2020. donijete su Odluka o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge higijeničarskih usluga i skloništa za životinje na području Općine Sunja te Odluka o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge održavanja javne rasvjete na području Općine Sunja.
Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o samostalnom pokretanju postupka realizacije projekata malih hidroelektrana na postojećim obnovljenim mlinovima u vlasništvu Općine Sunja.
Općinsko vijeće imenovalo je ravnateljicu Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja na razdoblje od 4 godine.
Iz djelatnosti vatrogastva usvojen je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2016. godinu.
Vijećnici su informirani o broju djece u Dječjem vrtiću „Bambi" Sunja i o broju učenika koji će ići u odmaralište u Zaostrogu.
Sjednica je završila s radom u 19,40 sati.