Legalizacija objekata

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 11 Veljača 2013

Na temelju članka 44. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/2012) Općina Sunja objavljuje JAVNI POZIV Investitorima/vlasnicima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada na području Općine Sunja radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. i po proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaje se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije u Sisku, S. i A. Radića 30/III.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

- OPŠIRNIJE