Obavijest o promjeni datuma održavanja 19. Sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 27 Travanj 2016

Sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja zakazana za 28. travnja 2016. odgađa se za ponedjeljak 02. svibnja 2016., s početkom u 18,00 sati.

 

Dnevni red sjednice:

 1. Skraćeni zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja održane 12.02.2016.,
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sunja,
 4. a) Prijedlog Odluke o produženju važenja Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Sunja,
  b) Prijedlog Odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Sunja,
 5. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja,
 7. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Sunja,
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2015. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 3. prosinca 2015. godine,
 10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2015. godinu,
 11. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
  b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2015. godinu,
  c) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i korištenju novčane i druge pomoći u 2015. godini,
 13. a) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
  b) Informacija o poslovanju Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
 14. a) Razmatranje dopisa s prijedlogom Mjesnog odbora Šaš o imenovanju Trga u mjestu Šaš,
  b) Razmatranje dopisa Mjesnog odbora Šaš.

MATERIJALI ZA 19. SJEDNICU